Home » Competentie ontwikkeling (POP)

Competentie ontwikkeling (POP)

Bij al onze workshops/trainingen hanteren we de volgende zaken.

Uitgangspunten:

 • HR-instrumenten voor lijnmanagers;
 • Combinatie tussen theorie en praktijk;
 • Afstemmen op ‘kalender’ opdrachtgever;
 • Uitvoeren door professionals, op maat en op locatie.

Informatie workshop:
Tijdens deze workshop wordt er gefocust op het overdragen van kennis richting de leidinggevenden, zodat zij na afloop van de workshop zelfstandig een Persoonlijk OntwikkelingsPlan kunnen opstellen met hun medewerkers middels een gesprek.

De workshop bestaat uit twee dagdelen die als volgt zijn ingedeeld:

Ochtendprogramma:

 • Kennismaking, toelichting programma en inventarisatie leerdoelen
 • Inleiding POP gesprekken voeren

Middagprogramma:

 • Heldere afspraken, SMART criteria
 • Voortgangsgesprek: monitoring en bijstelling
 • POP-gesprekken oefenen
 • Deze rollenspelen zullen opgenomen en nabesproken worden in de groep
 • Praktijkvraagstukken
 • Afronding en evaluatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via E. info@alympus.nl of via T. 023 557 41 92.