Home » Testimonials

Testimonials

Fontijne Grotnes

Bij het continu verbeteren van de organisatie, het productieproces en de producten is van belang hoe de medewerkers hier naar kijken. Voor een goede indicatie hiervoor maakt Fontijne Grotnes al enkele jaren gebruik van het MedewerkersOnderzoek van FME en Alympus Personeelsadvies. Deze webbased managementtool levert Fontijne Grotnes waardevolle informatie op over haar medewerkers. Hieruit worden concrete acties gefilterd die continue verbetering mogelijk maken.

Prestaties opvolgen en verbeteren
Henk Weber, HR-manager bij Fontijne Grotnes, heeft ervoor gekozen het MedewerkersOnderzoek tweejaarlijks te herhalen, waardoor Fontijne Grotnes de verbeteringen met betrekking tot de gemeten prestatiegebieden – zoals leidinggeven, persoonlijke ontwikkeling, duurzame- en multi-inzetbaarheid, fysieke belasting, opleiding en training – over de jaren heen kan (op-)volgen.

Henk Weber: “Voor mij werkt deze digitale tool als een prima ondersteuning bij het gevoerde en te voeren HR-beleid binnen Fontijne Grotnes. Je moet medewerkers objectief de kans geven om hun input en mening te vragen als het gaat om een bijdrage te leveren aan het continu verbeteren van Fontijne Grotnes.”