Home » Wie » Persoonlijk goed

Persoonlijk goed

Alympus Personeelsadvies B.V. is, persoonlijk goed, met als doel te ondernemen vanuit een balans tussen “vak inhoudelijk goed” en “persoonlijk goede” relaties met opdrachtgevers / (interim)professionals.

De missie van Alympus is het integer en professioneel ondersteunen van profit en non-profit organisaties; waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit van in te zetten professionals, die kennis en kunde bieden ten behoeve van betrouwbare oplossingen.

Wij werken vanuit de visie dat er op de toekomstige arbeidsmarkt een schaarste zal zijn van gekwalificeerd personeel. Ondanks de recente verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, zullen door demografische ontwikkelingen er grote aantallen werknemers met pensioen gaan en zullen er minder schoolverlaters beschikbaar zijn. Alympus springt op deze ontwikkeling in door organisaties er bewust van te maken en adviseren hoe te sturen op competenties en kwaliteiten van hun eigen medewerkers. 

Voor meer informatie kunt u hier onze Alympus Bureaupresentatie bekijken.