Home » Wat » MedewerkersOnderzoek

MedewerkersOnderzoek

MTO Afbeelding
Alympus meet met het MedewerkersOnderzoek (MO) in eerste instantie de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van medewerkers. Maar een MO gaat verder en is breder. Door meer diepgang en nuances aan te brengen, toegespitst op de eigen situatie, wordt het onderzoek volledig op maat gemaakt voor iedere organisatie. Zo kan het onderzoek zich bijvoorbeeld richten op de specifieke onderwerpen multi- en duurzame inzetbaarheid, loyaliteit en professionaliteit van de organisatie.

Het is mogelijk om na het onderzoek diepte-interviews te houden onder de medewerkers, waarmee waardevolle en aanvullende informatie wordt verzameld. Dit is een belangrijke toevoeging en aanvulling op de resultaten van de vragenlijst. HR-Managers zien de noodzaak in van professionele informatie over hoe medewerkers de werkzaamheden bij hun organisatie beleven en op welke wijze de organisatie als werkgever wordt beoordeeld.

Resultaten
Binnen Alympus staat de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten en de verbetervoorstellen (plan van aanpak) die daaruit voortvloeien centraal; waarbij actief wordt meegedacht in het resultaatgericht oplossen van de (HR)vraagstukken. Na afloop van het onderzoek ontvangt u een uitgebreide rapportage, waarin op basis van de resultaten, de conclusies en adviezen/aanbevelingen helder en pragmatisch worden samengevat.