Home » Waarom » KlantTevredenheidsOnderzoek

KlantTevredenheidsOnderzoek

Iedere twee jaar voert Alympus een KlantTevredenheidsOnderzoek (KTO) uit. Gelet op het belang dat Alympus hecht aan een hoge kwaliteit van haar dienstverlening, is het goed om op de hoogte te zijn enĀ  te blijven van de mening van onze klanten. In dit onderzoek vragen wij de mening van onze klanten over de belangrijkste aspecten, zoals service, inzet professionals, product innovatie, ed., in de relatie tussen Alympus en haar klanten. De onderzoeksresultaten geven inzicht waardoor wij in staat zijn onze dienstverlening te verbeteren. De resultaten / (verbeter)suggesties van het onderzoek koppelen wij graag terug aan onze klanten.

Klantevredenheidsonderzoek