Home » Juridische veranderingen

Juridische veranderingen

Op 29 november jl. heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het langverwachte wetsvoorstel Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer gestuurd (en daarmee openbaar gemaakt). De Raad van State heeft hier eerder advies over gegeven. Dit wetsvoorstel is het gevolg van het sociaal akkoord dat eerder met sociale partners is bereikt over de noodzakelijk geachte maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt. Het wetsvoorstel heeft tot doel het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken. Minister Asscher heeft met een aantal Tweede Kamerfracties afspraken gemaakt over een versnelde invoering. Een deel van de maatregelen wordt beoogd per 1 januari 2015 en een aantal per 1 juli 2015.

In dit artikel zet Patrice Verkaart van Legal Aid Arbeidsrecht voor u de  volgende maatregelen per 1 januari 2015 op een rij: