- Alympus - https://www.alympus.nl -

Investeren loont met de nieuwe subsidieregeling van het ESF

Dat we langer moeten doorwerken, weten we zo onderhand allemaal wel. Echter, hoe lang dit zal zijn  en hoe we dit gaan vol houden, is nog de vraag.

De komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2023 zal de overheid pas op 67-jarige leeftijd gaan uitkeren. De pensioengerechtigde leeftijd is al gestegen en deze is per 1 januari 2014 67 jaar.

Om in te springen op deze verhogingen, startte het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid in 2012 het programma Duurzame Inzetbaarheid. Hiermee wil zij werknemers en werkgevers stimuleren en ondersteunen bij het langer en gezond houden van personeel. Een onderdeel van dit programma is de nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds), die in oktober van start gaat. De staatssecretaris hoopt dat met name het midden- en kleinbedrijf hier haar voordeel mee doet.

Concreet kunnen bedrijven 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten. Het project dient minimaal €12.000 te kosten en het maximale subsidiabel bedrag is €10.000. Projecten kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Ook initiatieven om de interne en externe mobiliteit te bevorderen, zodat werknemers aantrekkelijk kunnen blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. Onderzoeken om medewerkers actief te betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk.

Alympus heeft zich gespecialiseerd in het thema Duurzame Inzetbaarheid en ondersteunt klanten in het productief, gemotiveerd en gezond aan het werk houden van de werknemers. Door middel van diverse interventies, waaronder Health checks, de Inzetbaarheidsmonitor en Coachingstrajecten,  verhogen wij de inzetbaarheid bij klanten al ruim tien jaar.

De interventies kunnen onder vier hoofdgroepen worden geschaard:

Mocht u interesse hebben om een dergelijk gesubsidieerd project te starten dan kunt u contact opnemen met Alympus via info@alympus.nl [1] of 023 557 41 92.