icon telephone 023 557 41 92 info@alympus.nl Alympus Personeelsadvies B.V.

MedewerkersOnderzoek

Meten = Weten en Weten = Doen

Alympus meet met het MedewerkersOnderzoek (MO) in eerste instantie de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van medewerkers. Maar een MO gaat verder en is breder. Door meer diepgang en nuances aan te brengen, toegespitst op de eigen situatie, wordt het onderzoek volledig op maat gemaakt voor iedere organisatie. Zo kan het onderzoek zich bijvoorbeeld richten op de specifieke onderwerpen multi- en duurzame inzetbaarheid, loyaliteit en professionaliteit van de organisatie.Resultaten
Binnen Alympus staat de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten en de verbetervoorstellen (plan van aanpak) die daaruit voortvloeien centraal. Hierbij wordt actief meegedacht in het resultaatgericht oplossen van de (HR-)vraagstukken. Na afloop van het onderzoek ontvangt onze opdrachtgever een uitgebreide rapportage waarin, op basis van de resultaten, de conclusies en adviezen/aanbevelingen helder en pragmatisch worden samengevat.


Henk Weber, HR Manager van Fontijne Holland B.V.

“Dit onderzoek levert ons waardevolle informatie op over onze medewerkers. Hieruit worden concrete acties gefilterd die continue verbetering mogelijk maken. We meten de prestatiegebieden – zoals leiding geven, persoonlijke ontwikkeling, duurzame- en multi-inzetbaarheid, fysieke belasting, opleiding en training – over de jaren heen.”